Banner

Vooruitstrevend in ICT

Vooruitstrevend in ICT

Banner

Vooruitstrevend in ICT

Producten

Apps

Het gebruik van apps biedt de mogelijkheid om functionaliteit op een andere en veelal eenvoudige en snelle wijze aan te bieden. Zo is het mogelijk om met apps het mobiele werken van de medewerkers te ondersteunen, maar ook om ouders en verzorgers meer mogelijkheden te geven.

Apps

JgzApp

Het uitgangspunt bij het maken van de JgzApp is om ouders en verzorgers meer mogelijkheden te geven voor een eigen inbreng en eenvoudige toegang te geven tot de dienstverlening van de JGZ-organisatie.

Meer weten? JgzApp.nl

Ontdek het op Google Play
Neonatale screening app

Neonatale screening

Met deze app registreren medewerkers op eenvoudige wijze de hielprik en de resultaten van de gehoorscreening. Medewerkers krijgen dagelijks een lijstje te zien met de te bezoeken kinderen. Op de kaart zien medewerkers waar de kinderen zich bevinden zodat ze eenvoudig hun route kunnen bepalen. Deze informatie wordt direct en veilig opgeslagen in het digitaal dossier van het kind.

Ontdek het op Google Play
CJG Praktijkondersteuning app

CJG Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuners Huisartsenzorg voeren werkzaamheden uit in verschillende huisartsenpraktijken in de regio. Een aantal gegevens wordt geregistreerd voor onder andere de verantwoording naar de gemeenten. Via deze app worden deze gegevens op snelle en gebruikersvriendelijke wijze ingevoerd.

Ontdek het op Google Play

MLCAS

MLCAS is een volledig geïntegreerd softwarepakket voor cliëntbeheer, registratie, dossiervorming, planning en rapportage. Conform onze bedrijfsfilosofie biedt MLCAS de gebruiker een grote mate van vrijheid om het programma in te richten naar eigen wens. De kracht van dit concept bewijst zich door het gebruik van onze applicatie binnen uiteenlopende disciplines. Iedere organisatie heeft een andere visie op registreren, MLCAS kan al deze verschillende uitgangspunten ondersteunen.

MLCAS
ServicePortaal

Serviceportaal

Het serviceportaal is het portaal dat gebruikt wordt door klanten van de organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld ouders, verzorgers en/of jeugdigen. Organisaties kiezen welke onderdelen op welke wijze ingezet worden. Mogelijkheden zijn: het inzien, maken en wijzigen van afspraken, het gebruik maken van afsprakenalerts en het invullen van digitale vragenlijsten die direct in het digitale dossier staan.