Banner

Vooruitstrevend in ICT

Vooruitstrevend in ICT

Banner

Vooruitstrevend in ICT

Over ons

Allegro Sultum bestaat uit een hecht team van ontwikkelaars en adviseurs dat al meer dan vijftien jaar bijdraagt aan de ontwikkeling van ICT in de zorg. Wij maken software die aansluit bij deze tijd en zijn continu bezig om in te spelen op de veranderingen van de toekomst.

Als bedrijf willen we dat onze software onze klanten helpt bij het realiseren van hun missie. Wij kennen de uitdagingen die complexe innovatietrajecten bieden en treden graag op als gesprekspartner om deze aan te gaan. Door onze lange staat van dienst en betrokkenheid bij de sector kunnen wij actief meedenken met onze klanten, zowel op strategisch als op operationeel niveau. Met deze ervaring zijn wij als geen ander in staat de sprong te helpen maken van ambitie op papier naar verwezenlijking in de echte wereld.

Onze visie

In een wereld waarin de grens tussen infrastructuur en applicatie vervaagt blijft één ding hetzelfde: een zorgverlener wil zo veel mogelijk aandacht kunnen besteden aan de zorgverlening zelf, niet aan de administratie daarvan. Tegelijkertijd heeft zij baat bij inzicht in de gegevens van cliënten en in die van de organisatie zelf. Software die de gebruikers overzicht geeft en de werkprocessen van de organisatie ondersteunt, biedt hiervoor uitkomst.

Maar automatisering is niet zonder valkuilen. Vaak verschillen oplossingen op papier met de realiteit op de werkvloer. Het gebruik van ICT-middelen voor registratie creëert nieuwe vraagstukken rond infrastructuur - bijvoorbeeld wanneer er buiten de werkplek geregistreerd moet worden. Bovendien is de bedrijfsvoering van een zorgverlener zo flexibel als het programma toestaat: een programma dat maar één structuur kent, laat de organisatie geen keus dan haar eigen werkwijze aan te passen. Ook hier geldt: elke tijd die een zorgverlener moet besteden aan deze vraagstukken, gaat ten koste van het primaire proces.

Als bedrijf hebben wij jarenlang ervaring opgebouwd met deze vraagstukken en spelen wij onafgebroken in op die van de toekomst. Wij gaan de valkuilen uit de weg, zowel door software als aanpasbaar te ontwerpen, als door voortdurend te luisteren en mee te denken met onze gebruikers en partners. Dankzij deze inspanning houden wij een koploperspositie voor het digitaal dossier.

Werkwijze

Cloud computing

We ontwikkelen softwarecomponenten die uitermate geschikt zijn als bouwstenen voor cloudoplossingen. De eisen die zorgverlening aan de infrastructuur stelt zijn divers en voortdurend in beweging: de schaal van activiteiten fluctueert, systemen moeten bijgewerkt worden en indelingen aangepast. Een fout of storing in het systeem kan vele verloren werkuren tot gevolg hebben. De verzorging van deze infrastructuur vereist dus altijd aandacht.

Allegro Sultum houdt hier rekening mee door MLCAS niet af te zetten als product, maar te ondersteunen als dienst. Wij worden afgerekend op de mate waarin de organisatie ons programma gebruikt, zodat onze klant probleemloos en voor de evenredige prijs de schaal van activiteiten kan aanpassen. De onderliggende infrastructuur beheren wij, met als bijkomend voordeel dat implementatie en updates snel uitgevoerd worden.

Het concept hier achter is niet nieuw: wie de kraan opendraait voor een glas water hoeft evenmin te weten hoe de distributie verloopt. Aan de andere kant houden we graag zelf de controle over zaken als hoeveelheid en temperatuur. MLCAS werkt niet anders: de klant beschikt (over) wat hij nodig heeft, de leverancier zorgt dat hij het heeft.

Halffabricaten

Onderdeel van onze ontwikkelstrategie is het concept van halffabricaten. Net zoals van water en koffiebonen verschillende soorten koffie te zetten zijn, is software zo te schrijven dat de eindgebruiker de mogelijkheid houdt om het naar eigen behoefte vorm te geven. Het voordeel bij software is dat de basiscomponenten - in tegenstelling tot de koffiebonen - niet verbruikt worden, maar beschikbaar blijven voor elke nieuwe toepassing.

Voor de ontwikkelaar betekent dit tijdswinst. Voor de klant betekent dit dat zijn manier van werken geborgd blijft en hij bij het wijzigingen ervan niet afhankelijk is van de leverancier of andere gebruikers. Met onze software reiken wij onze klanten de instrumenten aan om hun inrichting naar eigen wens aan te passen.